http://www.pio-as.pl/     Guest book - Księga gości

English Deutsch Italiano Portuguese Español Français Polski

Padre Pio - photos


Święty Ojciec Pio

STYGMATYK, CUDOTWÓRCA, NIEWOLNIK KONFESJONAŁU

Niech Święty z San Giovanni Rotondo, który tak bardzo kochał Najświętszą Dziewicę i każdego dnia odmawiał wiele dziesiątków różańca, przybliży nam tajemnice życia i odkupieńczego dzieła Jezusa Chrystusa ukryte w paciorkach poszczególnych tajemnic różańcowych.

"Mogę zapomnieć o sobie, ale nie o moich dzieciach. Zatem zapewniam Was, że kiedy Pan mnie zawoła, stanę u drzwi raju i powiem Mu: Panie, nie wejdę, zanim nie ujrzę wchodzących tutaj wszystkich moich dzieci."

"Moja misja rozpoczyna się po mojej śmierci."

Modlitwa do Św. Ojca Pio

Święty Ojcze Pio, naznaczony świętymi znakami Męki naszgo Zbawiciela, Ciebie wybrał Bóg, abyś w naszych czasach na nowo ukazał potęgę i cuda Bożej miłości,

Bądź w niebie naszym patronem, a gdy wzywamy Twojego potężnego wstawiennictwa u tronu Bożego Miłosierdzia, uproś nam przebaczenie grzechów, łaskę zjednoczenia z Jezusem Chrystusem w Eucharystii i radość trwania w Kościele Świętym. Broń nas przed złym duchem, kieruj nasze kroki na drogę pokoju i naucz nas żyć w prawdzie i wolności dzieci Bożych. Amen.

 

 

Święty Ojciec Pio przełożonym, współbraciom i przyjaciołom tłumaczy, że jednym z największych grzechów jest PYCHA. Zwierza się również swoim współbraciom: "Prawdą jest to, że jestem niczym i wszelkie dobro istniejące we mnie pochodzi od Boga. Często przez pychę niszczymy nawet to dobro, jakie Bóg złożył w nasze serca."
Innym razem stwierdza: "Pycha to wróg dusz, które poświęciły się Panu i oddały się życiu duchowemu; i dlatego słusznie można ją nazwać molem duszy zmierzającej do doskonałości. Wślizguje się ona w najdoskonalsze uczynki, a nawet - jeśli nie spostrzeżemy się - rozbija swój namiot w pokorze."
Trzeba wierzyć, miłować i mieć nadzieję w Opatrzność Bożą oraz Jego miłosierdzie, dlatego mówi: " Pamiętaj, że kiedy obraża się sprawiedliwość Bożą, wzywa się Jego MIŁOSIERDZIA. Ale gdy obrazi się miłosierdzie, do czego się uciec?"
Dlatego wyznaje: "Bardziej lękam się MIŁOSIERDZIA Boga aniżeli jego sądu: zanim zdążyłem podziękować Mu, fale jego miłości ponownie mnie porwały i zatonąłem w nich."

  


Modlitwa do Św. Faustyny

Wszechmogący, wieczny Boże, Ty wybrałeś Świętą Faustynę do głoszenia niezmierzonych bogactw Twojego miłosierdzia; spraw, abyśmy za jej przykładem w pełni zaufali Twojemu miłosierdziu i wytrwale pełnili dzieła chrześcijańskiej miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

KORONKA (MODLITWA) DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

(odmawia się jak różaniec)

Na początku:

Ojcze nasz......
Zdrowaś Mario......
Wierzę w Boga........

Na dużych paciorkach:

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci Ciało i Krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego a Pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i świata całego.    (1 raz)

Na małych paciorkach:

Dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i świata całego.    (10 razy)

Na zakończenie:

Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.    (3 razy)

 

 


Jan Paweł II - PAPIEŻ

(Kraków - Łagiewniki)

Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu

Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie, i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu. Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia aby w Tobie, Trój-jedyny Boże, zawsze odnajdywać źródło nadziei. Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata!

ZAUFAJ PANU ON SPRAWCĄ WSZYSTKIEGO

 

 

 

 


Matce Bożej poświęcone są liczne sanktuaria, bazyliki 

(FATIMA, LOURDES, CZĘSTOCHOWA, GUADALUPE)

jak również kościoły miedzy innymi kościół MATKI BOŻEJ WSPOMOŻENIA WIERNYCH w PIEKARACH ŚLĄSKICH (DĄBRÓWKA WIELKA) gdzie nad ołtarzem głównym znajduje się rzeźba MATKI BOSKIEJ, a po prawej i lewej stronie rzeźby św. Józefa rzemieślnika oraz św. Floriana patrona strażaków.

Modlitwa do Matki Boskiej Wspomożenia Wiernych

Pamiętaj o najdobrotliwszo Panno Maryjo, że od wieków jeszcze nigdy nie słyszano ażeby kto uciekając się do Ciebie, Twej pomocy wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc miał być przez Ciebie opuszczony. Tą nadzieją ożywiony uciekam się do Ciebie o Maryjo Panno nad Pannami Matko Jezusa Chrystusa.

Przystępuję do Ciebie, biegnę do Ciebie, stawam przed Tobą jako grzeszny człowiek drżąc i wzdychając. O Matko słowa przedwiecznego racz wysłuchać mnie nędznego, który z tego padołu płacząc o pomoc woła. Bądź mi pomocą we wszystkich moich potrzebach teraz i zawsze, a osobliwie w godzinę śmierci. O Łaskawa, o Litościwa, o słodka Panno Maryjo przez Twoje święte panieństwo, Niepokalane poczęcie o Najświętsza Panno Maryjo oczyść serce, ciało i duszę moją. Amen.